recommend2

recommendrecommend2คอลัมน์

สังคมป่าลั่น (๔๕)

สังคมป่าลั่นประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ “นกป่า” ทำหน้าที่หาข่าวมารายงาน....๐ กรมอุทยานแห่งชาติฯรับสนองนโยบายรัฐบาลวันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะเรื่องบัตรเข้าอุทยานแห่งชาติฯนายธัญญา เนติธรรมกุล ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ฟันธงเร็ววันนี้จะมีการใช้บัตรอีเลคโทนิคแทนการฉีกตั๋วที่ผู้บริหารผ่านมาคิดไม่ออก....๐
1 2 278