ข่าวพระราชสำนัก

recommendข่าวพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำฉบับแรกของประเทศไทยแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากร พ.ศ.2561 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ และมาตรา 104 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับแต่วันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับเป็นต้นไป
ข่าวพระราชสำนัก

สมเด็จพระเทพ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่หนึ่ง สภากาชาด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ108 ครั้ง ประจำปี 2559 ถึง 2560
recommendข่าวพระราชสำนัก

“ในหลวงร.10”พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์-บัตรอวยพร-ไดอารี่ปี2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “ครอบครัวออกกำลังกาย” พระราชทานเพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมข้อความพระราชทานพร ด้วยลายพระหัตถ์ และทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ จำนวน 4 แบบ จากภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานดังกล่าว
recommendข่าวพระราชสำนัก

“ในหลวง”พระราชทาน“เสื้อ-น้ำดื่ม”ผู้ร่วมปั่นงาน“Bikeอุ่นไอรัก”ทั้งกรุงเทพฯ-ตจว.

ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจักรยานพระราชทานและน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก"
recommendข่าวพระราชสำนัก

ปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเสื้อ “Bike อุ่นไอรัก” ทรงนำปั่นจักรยาน เปิดให้ปชช.เฝ้ารับเสด็จฯ ได้ทุกเส้นทาง

      ที่ห้องประชุม 606 สนามเสือป่า มื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 พ.ย.61 พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเล ขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.,นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ,พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย, พล.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง, นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” เนื่องในโอกาสที่สม เด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตน โกสินทร์”

     

ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 61– 19 ม.ค.62 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมโดยในวันที่ 9 ธ.ค.61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน“อุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” จากนั้น จะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต–สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดย ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จในขบวนจักรยาน ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่างๆ ตลอดจนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงพลัง ในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานให้มีสุข ภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจร

สำหรับเส้นทางปั่นจักรยานของประชาชน แบ่งเป็น 9 จุด ตามเส้นทางเสด็จฯ และมีระยะทางปั่นจักรยานให้ประชาชนสามารถเลือกได้ โดยมีขบวนดังต่อไปนี้ 1.ลานคนเมือง ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกลุ่มครอบ ครัว เริ่มรายงานตัว 06.00 น. และเริ่มต้นปั่นเวลา 08.00 น. โดยเป็นการปั่นจักรยานเพื่อเที่ยวชมจุดสำคัญ 4 จุดใหญ่ ได้แก่ เสาชิงช้า พระบรมมหาราชวัง ท่าราชวรดิษฐ์ และสวนสราญรมย์ เป็นต้น 2.สนามม้านางเลิ้ง ระยะทาง 16.2 กิโลเมตร 3.สนามม้านางเลิ้ง ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร 4.สนามหลวง เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00น.-13.0 0 น. ระยะทาง 11 กิโลเมตร 5.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.- 13.00 น. ระยะทาง 20.6 กิโลเมตร 6.แยกตากสิน เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.- 13.00 น. ระยะทาง 23.2 กิโลเมตร 7.ถนนอินทร พิทักษ์ ระยะทาง 24.3 กม. 8.พระประแดงอาเขต เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.-13.00 น. ระยะทาง 15 กิโลเมตร และ 9.โกดังศุภนาวากรุ๊ป เปิดจุดรายงานตัวตั้งแต่ 10.00 น.- 13.00 น. ระยะทาง 23 กิโลเมตร

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเสื้อที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เสื้อพระราชทานนี้เป็นสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้า เนื้อผ้าระบายอาอาศได้ดี เหมาะสำหรับปั่นจักรยาน ด้านหน้าของเสื้อมีข้อความ "BIKER" และโลโก้งาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ด้านหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เป็นภาพครอบครัวจักรยานที่มีพ่อแม่ลูกรวมทั้งสุนัขที่เป็นสัตว์เลี้ยงด้วย ด้านล่างของภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย 9 ธ.ค.61

ด้าน พล.อ.ชูชาติ กล่าวถึงขั้นตอนการรับสิ่งของพระราชทานในกิจกรรม ว่า ในวันที่ 28 พ.ย.61 ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดจะเข้ารับพระราชทานเสื้อ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สำหรับประชาชนที่จะมารับสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 1-2 ธ.ค. เวลา 08.00-16.00 น. แบ่งเป็นในช่วงเช้าจำนวน 25,000 ชุด และช่วงบ่ายจำนวน 25,000 ชุด รวม 2 วันจำนวน 100,000 ชุด โดยต่างจังหวัดรับได้ที่ศาลากลางจังหวัด ส่วนในกรุงเทพฯ รับได้ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานครัวพระราชทานสำหรับบริการอาหาร และแจกจ่ายน้ำดื่มให้ประชาชน รวมทั้งกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดสินค้าราคาประหยัดจากกรมการค้าภายใน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และภาคเอกชน มาบริการประชาชนที่มารับสิ่งของพระราชทานในวันดังกล่าวด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว ได้มีการเปิดให้สื่อมวลชนได้ซักถาม โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า กรณีที่มีประชาชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนร่วมปั่นจักรยาน จะสามารถรอรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในจุดที่เสด็จผ่านได้หรือไม่ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต กล่าวว่า ตนได้หารือกับเจ้าหน้าที่แล้ว เราต้องการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ไม่อยากให้แบ่งแยกประชาชนกับพระองค์ ดังนั้นทุกจุดที่เป็นเส้นทางเสด็จ สามารถเข้าได้หมด ไม่มีรั้วกั้น ส่วนการปฏิบัติตัวของสื่อมวลชนในวันงานนั้น เราจะมีจุดให้สื่อมวลชน 5 จุด ทั้งนี้หากสื่อมวลชนประสงค์ที่จะอยู่จุดใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งเข้ามาได้ ส่วนเรื่องการเผยแพร่ภาพสดนั้น ทางสำนักพระราชวังจะมีการหารือกับกรมประชาสัมพันธ์อีกครั้ง และจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนกิจกรรมปั่นจักรยาน“Bike อุ่นไอรัก”ในวันที่ 3 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในกทม. และต่างจังหวัด พร้อมใจกันมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง

recommendข่าวพระราชสำนัก

“สมเด็จพระเทพฯ”ทรงเปิดอภิมหาโครงการ“ไอคอนสยาม”ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานเปิด “ไอคอนสยาม” อภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทีมผู้บริหาร นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด นายณรงค์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิดเดนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น
ข่าวพระราชสำนัก

พระองค์โสมฯเสด็จบวชเนกขัมมจาริณี คุณน้ำผึ้ง พระขนิษฐา วัดป่านาคำน้อย

 

วันที่ 4 พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมาเฟซบุ๊ก คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร ของ คุณน้ำผึ้ง ม.ล.สราลี กิติยากร พระขนิษฐา (น้องสาว) ใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จไปยังวัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี ในพิธีบวชเนกขัมมจาริณี หม่อมหลวง สราลี กิติยากร พระขนิษฐาของพระองค์ ซึ่งได้สร้างความซาบซึ้งใจต่อพสกนิกรเป็นอย่างยิ่งต่อภาพเรื่องราวดังกล่าว ขอนำมาเผยแพร่เพื่อความปลาบปลื้มของพสกนิกรคนไทยต่อไป

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2561) เวลา 16.00 น. คุณน้ำผึ้ง ได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการออกบวชเนกขัมมจาริณี สละเพศฆราวาสหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน เพื่อเข้าสู่เพศนักบวชในพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเป็นเวลา 1 เดือน ที่วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

โดยการออกบวชครั้งนี้เพื่อถวายพระบูรพมหากษัตริยธิราชเจ้าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆ พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ และทดแทนบุญคุณบิดา มรรดา พร้อมทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่พระองค์มีความเมตตากรุณาแก่ข้าพเจ้าในทุกเรื่อง ดุจเช่นเดียวกับพระมารดา ข้าพเจ้ามีความสำนึกในพระคุณหาที่สุดมิได้ ตลอดจนผู้มีพระคุณกับเราทุกๆ คน รวมถึงตัวเราให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส รู้แจ้งเห็นธรรม

หวังว่าในอนาคตถ้าเรายกระดับจิตได้สูง เราก็จะรู้จักตัดกิเลส ณ ถึงวันหนึ่งอาจจะเป็นไปในการนิพพานเป็นที่สุด  หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน กระทำกรรมหนึ่งกรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งที่รู้และไม่รู้ โดยเจตนาหรือมิเจตนาก็ดี ขอโปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วย เทอญ

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร หรือ คุณน้ำผึ้ง (เกิด: 8 เมษายน พ.ศ. 2509) เป็นธิดาคนเล็กจากทั้งหมดสองคนของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (พระนามเดิม: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล) มีพี่สาวคือพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ส่วนบิดาเป็นพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

ภาพจากเฟซบุ๊ก คุณน้ำผึ้ง-ม.ล.สราลี กิติยากร

 

1 2 3 9