ข่าวพระราชสำนัก

recommendข่าวพระราชสำนัก

“ในหลวงร.10”โปรดเกล้าฯ“พล.อ.ต.จักรฤทธิ์”พ้นหน้าที่“นายทหารราชองครักษ์”

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ โดยระบุว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560
recommendข่าวพระราชสำนัก

“ร.10”ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะซูลาเวซี (Sulawesi) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคลื่นสึนามิที่เมืองดงกาลา (Donggala) และเมืองปาลู (Palu) จังหวัดซูลาเวซีกลาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ความว่า
recommendข่าวพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง“อำพน-พล.อ.เฉลิมขัย-พล.อ.อ.จอม”เป็นองคมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่  11 มี.ค.2561 แล้วนั้น
recommendข่าวพระราชสำนัก

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 3“พระองค์โสม”เสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้ว

ตามที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อทรงรักษาพระอาการอักเสบติดเชื้อจากเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้าย และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวา ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบแล้ว นั้น
recommendrecommend2ข่าวพระราชสำนักประเด็นร้อน

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
recommendข่าวพระราชสำนัก

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง“พระองค์โสม”พระอาการอักเสบพระชงฆ์หายเป็นปกติ

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า ขณะนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น  พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้ายหายเป็นปกติ และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวาดีขึ้นเกือบปกติ
recommendข่าวพระราชสำนัก

“สมเด็จพระราชินี”หายอาการประชวรแล้วเสด็จฯกลับไปประทับ“วังสวนจิตรลดาฯ”

สำนักพระราชวัง ได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ความว่า คณะแพทย์ ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหาร และบรรทมได้ดี
recommendข่าวพระราชสำนัก

แถลงพระอาการ“สมเด็จพระราชินีฯในรัชกาลที่9”โดยรวมดี-เสวยได้

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า หลังจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
recommendข่าวพระราชสำนัก

ราชกิจจาฯเรียกคืนเครื่องราชฯ2อดีตข้าราชการในพระองค์ประพฤติชั่วร้ายแรง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของอดีตข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สังกัดกองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ สำนักพระราชวัง เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ
recommendrecommend2ข่าวพระราชสำนัก

ในหลวงโปรดเกล้าให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนวัดสังข์กระจาย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนวัดสังข์กระจาย วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย
1 2 7