ข่าวพระราชสำนัก

recommendข่าวพระราชสำนัก

สุดปีติ“องค์ภา”เสด็จเปิด“โครงการกำลังใจ”ทรงห่วงใยผู้ต้องขังในเรือนจำ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จถึงท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส โดยเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษ ซึ่งกองทัพบกจัดถวาย เพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการประจำหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จ
recommendข่าวพระราชสำนัก

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯจัดงาน“เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”6-8เม.ย.นี้

มหาสงกรานต์ ตำนานไทย เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช
recommendข่าวพระราชสำนัก

กรมธนารักษ์จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์“ในหลวงร.10”รวม9ชนิดราคาเริ่ม 6 เม.ย.นี้

ที่ กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตรูปแบบเหรียญกษาปณ์ ให้จัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รวม 9 ชนิดราคา
recommendข่าวพระราชสำนัก

“ในหลวงร.10”โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์4นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560  มาตรา 10
recommendข่าวพระราชสำนัก

“ในหลวงร.10”พระราชทานชื่อลู่ปั่นจักรยานสนามบินสุวรรณภูมิ”เจริญสุขมงคลจิต”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่สนามลู่ปั่นจักรยานในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE” ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ ทอท. และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
recommendข่าวพระราชสำนัก

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง“นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา”เป็นองคมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2560 แล้วนั้น
recommendข่าวพระราชสำนัก

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรี นั้น ทําให้ตําแหน่งเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ว่างลง จึงทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวัง
1 2 4