ข่าวภูมิภาค

ศปก.พป.ขยายผลดำเนินคดีกลุ่มทุนบุกรุกยึดถือครอบครองลำธารน้ำตกริมอ่าวเสนจังหวัดภูเก็ต

ศปก.พป (ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม )โดยชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ,กรมสอบสวนคดีพิเศษ ,กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,เทศบาลตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ร่วมบูรณาการเข้าขยายผลดำเนินคดีกลุ่มทุนบุกรุกยึดถือครอบครองลำธารน้ำตก ริมอ่าวเสน จังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบพบเกี่ยวข้องกับบ้านพักตากอากาศหรูที่เคยเป็นข่าว และ ที่ถูกทางจังหวัดภูเก็ตระงับการก่อสร้าง

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.)โดยการอำนวยการของ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข.ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ,พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , พ.ต.ท.มนตรี บุญโยธิน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ,ชุดเจ้าหน้าที่เทศบาลราไวย์ , ร่วมบูรณาการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มทุนที่บุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ บริเวณอ่าวเสน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายชีวะภาพชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบบริเวณพิกัดอ่าวเสน จุดที่คณะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้เข้าตรวจสอบเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ภายหลังมีการร้องเรียนถึงการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศ หรูบนโขดหินจนนำสู่การระงับการก่อสร้าง ซึ่งจากการตรวจสอบคณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบมีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ฝังตรงข้ามบ้านพักตากอากาศหรูหลังดังกล่าวบนภูเขาชัน ตรวจพบมีการก่อสร้างบ้านพักคนงานจำนวน 9หลังและตรวจพบมีการก่อสร้างถังเก็บน้ำปิดเส้นทางน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาด้านบน ตรวจสอบพบบริเวณต่อเนื่องกันมีการบุกรุกยึดถือครอบครอง มีการทำรั้วปิดล้อมลำธารไว้ โดยมีการปลูกต้นสัปปะรดต่อเนื่องขึ้นไปบนภูเขา ตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าตรงพื้นที่ดังกล่าวเป็นลานหินลำธารน้ำขนาดใหญ่ ที่ไหลลงมาจากภูเขาเมื่อสอบถามคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลราไวย์ พบว่าลานหินลำธารน้ำดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนที่ชาวบ้านเคยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนในอดีต

สอบถามผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพัก ได้ความว่าตนเองเป็นคนงานของ นายศุภชัย บุญหนา เจ้าหน้าที่จึงให้โทรศัพท์ประสานกับนายศุภชัย บุญหนา นายจ้างจากการประสานในเวลาต่อมา นายศุภชัย บุญหนา ได้เข้ามาในพื้นที่ พร้อมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า ตนเองเป็นผู้รับเหมาต่อช่วง ของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านฝั่งตรงกันข้ามกับพื้นที่ที่ตรวจสอบ และคนงานที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นคนงานของตนเองและผู้รับเหมาหลัก ซึ่งตนเองทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ครอบครองของ นายธนาธร เทียนเงิน ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักตากอากาศหรูซึ่งอยู่ฝังตรงข้ามของถนน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่จาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยอ้างว่ามีหลักฐานการเสียภาษี ภบท.5

ในขณะตรวจสอบพื้นที่ไม่สามารถนำเอกสาร ภบท.5มาแสดงได้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจวัดค่าพิกัดทางดาวเทียมด้วยเครื่องมือ GPS ระบบ UTM : WGS 1984 บริเวณที่มีการครอบครองทำประโยชน์ จำนวน 8จุด และได้นำค่าพิกัดดังกล่าวมาถ่ายทอดลงแผนที่ 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติและอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แต่อยู่ในเขตป่าไม้ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484,ท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คำนวณ เนื้อที่บุกรุกยึดถือครอบครองได้ 6-0-4ไร่ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาพบว่าเป็นการกระทำผิดตาม พรบ.ป่าไม้2484 จึงร่วมกันทำบันทึกการตรวจสอบได้มอบให้นายชีวภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นำไปดำเนินการนำไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อไป