ข่าวภูมิภาค

จังหวัดปราจีนบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาล“มาฆปูรมีศรีปราจีน”ครั้งที่ 32

ที่โบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี และ นายสกล ทองคำ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครนายก) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาล“มาฆปูรมีศรีปราจีน”ครั้งที่ 32

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมนมัสการ รอยพระพุทธบาทคู่ ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดได้จัดงานเป็นประจำทุกปี คืองาน “เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน” ตั้งแต่ในปีแรกที่ขุดค้นพบ และได้จัดงานติดต่อกันมาแล้ว 31 ปี และในปีนี้เป็นปีที่ 32 ซึ่งในแต่ละปีจะมีกิจกรรมที่เน้นในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม การบวชเนกขัมมะ การปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงการเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ ถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะในด้านพุทธศาสนา ส่วนในคืนวันมาฆบูชา ซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม พุทธศาสนิกชนชาวปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางไปนมัสการ พร้อมกับร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น กิจกรรมสวดนพเคราะห์ การสาธยายพระไตรปิฎก การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมฟ้อนรำหน้ารอยพระพุทธบาทคู่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และตลาดวิถีถิ่น วิถีไทย