recommendการเมือง

“สมชัย”แนะโหวตฝ่ายสนช.ไม่เสี่ยงก.ม.ลูกถูกคว่ำชี้กกต.ไม่ทำความเห็นแย้ง!

“สมชัย”คาดเสียงประธานกกต.ชี้ขาดกฏหมายลูกส.ว.แนะควรโหวตฝ่ายสนช.เหตุที่ประชุม กกต.ไม่ได้ทำความเห็นแย้งหวั่นร่างกฎหมายถูกคว่ำ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวถึงการตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ว .นั้น ว่า ขณะนี้ความคิดที่เสนอออกมาจากสองฝ่ายไม่ตรงกันระหว่างกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กับทาง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีผลต่อโครงสร้างใหญ่ของกฎหมาย ถ้าหากเลือกความคิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กฎหมายก็จะถูกเขียนใหม่ไปในทางหนึ่ง ดังนั้นในชั้นของกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย หากไม่สามารถที่จะเจรจากันด้วยเหตุผล และยังยืนยันความเห็นของตัวเองอยู่ เสียงของนายศุภชัย สมเจริญประธาน กกต. หนึ่งเสี่ยง จะกลายเป็นเสียงสำคัญ เป็นเสียงที่ชี้ขาด ว่า มติของกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย จะเป็นไปทางไหน ซึ่งหากประธาน กกต. เลือกเหตุผลของ กรธ. ผลที่เกิดขึ้น อาจกลายเป็นแพ้โหวตในที่ประชุมสนช. ก็อาจทำให้กฎหมายล้มไปทั้งฉบับ และจะต้องไปร่างกันใหม่

ดังนั้นท่าทีของประธาน กกต. จึงสำคัญมาก ไม่ว่าจะโหวตไปฝ่ายไหน ท่านก็ต้องมีเหตุผลที่จะชี้แจงต่อสังคมว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ซึ่งประธาน กกต.เองก็จะกลายเป็นจำเลยของสังคมอีกคนหนึ่งว่า มีส่วนในการที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางที่เป็นปัญหาต่อบ้านเมือง ซึ่งจริงๆ แล้ว ทาง กกต. ควรจะโหวตไปทาง สนช. เนื่องจากในความเห็นแย้งจากที่ประชุมของ กกต. ที่ส่งไปยัง สนช. นั้น เราไม่ได้ทำความเห็นแย้งไปในประเด็นที่ กรธ. เสนอ เราไม่ติดใจ เรื่องเกี่ยวกับการแบ่งประเภท การแบ่งกลุ่ม และวิธีการเลือกตรงหรือเลือกไขว้ เราถือว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นการออกแบบ เราก็ไม่ได้ทำความเห็นแย้งว่ามันขัดกับรัฐธรรมนูญ

“ท่าทีที่ปลอดภัยกับทาง กกต. คือโหวตไปทางซีกของ สนช. ก็เท่ากับว่าไม่ได้ไปขัดกับสภาใหญ่แล้ว ก็ไม่ได้ทำให้เป็นประเด็นที่นำไปสู่การคว่ำกฎหมายฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ ก็แล้วแต่ท่านประธาน กกต. เพราะท่านก็มีความเห็นอิสระในการที่จะคิดตัดสินใจเอง ท่านไม่มีความจำเป็นต้องกลับมาถาม กกต. อีก เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราคุยกันในกรรมการ กกต. แล้ว ว่าจะไม่แย้ง เมื่อไม่แย้งความเห็น กกต. เห็นว่าไม่เป็นปัญหา ดังนั้น ถ้ายึดตามมติเดิมแปลว่า กกต. ไม่ติดใจ ก็ไม่น่าจะต้องไปโหวตในฝั่งของ กรธ.”นายสมชัยกล่าว

นายสมชัยกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม หากวันที่ประชุมร่วม 3 ฝ่าย กรธ. มีเหตุผลที่ดีมากๆ ทำให้จูงใจสนช. และกกต.ให้สนับสนุน ก็ยังมีโอกาสเสี่ยง ว่า ตัวแทนของ สนช. ที่มาร่วมเป็นกรรมาธิการนั้นไม่ได้เป็นเสียงของสนช.ทั้งหมดอาจทำให้ สนช.ทั้งหมดร่วมกันโหวตด้วยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ไม่เห็นด้วยทำให้กฎหมายดังกล่าวตกไปทั้งฉบับได้.