ข่าวภูมิภาค

“เต๋อ ภาสกร เขต 2 อุตรดิตถ์ พรรคพลังท้องถิ่นไท ไม่อยากให้อุตรดิตถ์เป็นแค่เมืองผ่าน แต่เป็นเมืองที่ต้องแวะ”

เต๋อ ภาสกร เขต 2 อุตรดิตถ์ หมายเลข 22 พรรคพลังท้องถิ่นไท วัยรุ่นหนุ่มไฟแรง วิสัยทัศน์ กว้างไกล มองโลกในแง่ดี อยากให้จังหวัดตัวเองเป็นเมืองที่ทุกคนต้องแวะ ชูนโยบายเด็ด เสียงของคุณคือ พลังของเรา

 ภาสกร มณฑากุล หรือ (เต๋อ) ผู้สมัครเขต 2 อุตรดิตถ์ หมายเลข 22 วัยรุ่นหนุ่มไฟแรง วิสัยทัศน์ กว้างไกล ใส่ใจคนรากหญ้า อยากให้จังหวัดตัวเองที่ใครขับรถผ่านเป็นต้องแวะ พร้อมชูนโยบายเด็ด เข้าถึงประชาชนง่าย ลงพื้นที่เจาะปัญหาของประชาชนว่าวิถีการดำรงชีวิตเป็นอย่างไร พร้อมรับปัญหามาคิดวิเคราะห์    

ภาสกร มณฑากุล หรือ (เต๋อ) เปิดเผยว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่เขต 2  เข้าพื้นที่ชุมชน และ ร้านอาหาร เพื่อดูชีวิตและความเป็นอยู่เบื้องต้น และ เจาะเชิงลึกด้วยการสนทนา ไปแบบไม่มียูนิฟอร์ม แบบบ้านๆนี่แหละ  ให้เป็นแบบชาวบ้านคุยกับชาวบ้านจึงพบว่าประชาชน เขต 2 มีความน้อยเนื้อต่ำใจที่จังหวัดให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์และผลักดัน อ.ลับแล มากกว่า อำเภออื่นๆ ทำให้ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และ เมื่อขาดชื่อเสียง การท่องเที่ยวจึงไม่เกิด และ สินค้าของมีชื่อก็ทำตลาดได้ยากขึ้น ขายยาก จนต้องพึ่งพาแต่พ่อค้าคนกลางในการรับผลผลิตทางการเกษตร หรือ สินค้าแปรรูป ในราคาที่ต่ำ ทำให้มีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย  ปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ค้าปลีกขาดสภาพคล่อง การเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบมากขึ้น

ปัญหาราคา น้ำมันเชื้อเพลิง ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ถือเป็นรายจ่ายที่หนักมากขึ้น ในขณะที่รายรับลดลง ความสุขก็ลดลงตามครับ เพิ่มเติมคือความเครียด การศึกษาของบุตรหลาน ที่ไม่สามารถการันตีว่าเรียนจบแล้วจะมีงานทำ ด้วยสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ เทคโนโลยี ทำให้หน่วยงาน และ องค์กร ลดจำนวนการจ้าง จำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา ผมมากับสโลแกนประจำตัว “ ไม่อยากให้อุตรดิตถ์เป็นแค่เมืองผ่าน แต่เป็นเมืองที่ต้องแวะ “- แผนการพัฒนา การท่องเที่ยว และ ผลักดันเศรษฐกิจ ผ่าน อุตสาหกรรมบันเทิง การส่งเสริมจากภาครัฐ ให้มีการใช้ location. สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามของแต่ละจังหวัด ถ่ายทำ ภาพยนต์ และ series music video เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่างๆ รายการท่องเที่ยว

ภาสกร มณฑากุล หรือ (เต๋อ) เปิดเผยต่อว่า การดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย ตามรอยซีรีย์ดัง โดยที่ทางรัฐจะผลักดันและสนับสนุนวงการบันเทิง อย่างเต็มรูปแบบ ภาพยนต์ ซีรีย์ เพลง เพื่อการส่งออก อย่างที่ประเทศเกาหลีเคยทำมา แล้วสามารถดึง รายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลผ่านการท่องเที่ยว และ ท้องถิ่นเจ้าของสถานที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่และการสร้างอัตลักษณ์ประจำถ้องถิ่นเพื่อเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยว เพื่อการเกิดธุรกิจใหม่ๆภายในชุมชน ผู้อยู่ในท้องที่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวได้ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ

การเกษตรยุคใหม่ ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า ผลผลิตที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค และ สุขภาพและความปลอดภัยที่ดีของเกษตรกรไทย ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีจากภาครัฐ เช่นโครงการ นักบินโดรนพ่นยาหมู่บ้าน จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำหมู่บ้าน ภาครัฐจัดเครื่องมือเทคโนโลยี ตัวอย่าง เช่นโดรนพ่นยา ทางรัฐจัดให้ 1หมู่บ้าน 1 – 2 ลำ และรับสมัคร นักบินโดรนพ่นยา จากสมาชิกของหมู่บ้าน มาทำหน้าที่นักบินโดรนของหมู่บ้าน ชาวบ้านสามารถ ว่าจ้าง นักบิน และ โดรนพ่นยา ผ่าน ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำหมู่บ้านในราคาย่อมเยาว์ และรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเก็บเป็นรายได้สะสมของศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตรของหมู่บ้าน เพื่อใช้บริหารกิจการต่อไป และ ลูกบ้านที่เป็นนักบินพ่นยามีรายได้ และ ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง เป็นต้น

สนับสนุน smart farmer ให้เข้าถึงเทคโนโลยีการเพาะปลูก และ การผลิต ที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้สินค้า ผ่าน software และ hardware อุตรดิตถ์เป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม จังหวัดของเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก และ เทรนด์เกษตร อินทรีย์ organic ต้องผลักดันสนับสนุนอย่างจริงจังเพราะเป็นต้องการของตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ

สินค้าแปรรูป ต้องได้มาตรฐานครบระดับสากล เพื่อความสะดวกในการกระจายสินค้าไปในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายรับมาหล่อเลี้ยงกิจการ โดยทางภาครัฐจะดูแล ประสานงานการทำมาตรฐาน และ องค์ความรู้ เพื่อที่ผู้ผลิตรายย่อยจะสามารถทำมาตรฐานการผลิตผ่านอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำตลาด และ พาออกตลาดเพื่อให้สินค้าที่ผลิตได้ขาย และกระจายตามจุดขายที่เหมาะสม

การสนับสนุน Sme และ start up เต็มรูปแบบ ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยยุคใหม่เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ การเข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐและเอกชน และ การออกสู่ตลาด เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ทำให้คนท้องถิ่นไม่ต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่ กระจายรายได้ภายในท้องถิ่น เพื่อยกระดับสภาพเศรษฐกิจจากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ

เมื่อภาคเศรษฐกิจเข้มแข็ง การส่งเสริมนโยบายทางด้านสุขภาพ จะสามารถทำได้ดีมากขึ้น การต่อยอดโครงการบัตรทองย่อมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะรัฐสามารถนำงบประมาณมาต่อยอดโครงการได้เพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนสะสม และ ยกระดับการสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมโรคร้ายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้สูงอายุมีมากขึ้น การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจำเป็นต้องอัดงบประมาณเพิ่มให้กับ รพ. และ สถานีอนามัยของท้องถิ่น เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้สูงอายุเฉพาะด้าน เพื่อความสุขที่มากขึ้น

นี่แค่ส่วนหนึ่งของนโยบายในส่วนของภาคเศรษฐกิจ ของพรรคพลังท้องถิ่นไท อีกหลายๆนโยบายดีๆ ที่ออกแบบมาเพื่อประชาชน ของทางเรายังมีอีกเยอะ จำพยามนำมาเผยแพร่ให้ทราบกันเรื่อยๆครับ หวังว่า พรรคพลังท้องถิ่นไท ของพวกเราจะเข้าถึงหัวใจพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันบ้างไม่มากก็น้อย

“ หลักการของพรรคพลังท้องถิ่นไท คือการสนับสนุนให้คนไทย ยืนหยัดด้วยลำแข้งตัวเองอย่างภาคภูมิใจ มี คุณค่า ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐในด้านการศึกษา การรักษา การสนับสนุนด้านทักษะอาชีพ

สำหรับการแก้ปัญหาระยะสั้น การปรับโครงสร้างการศึกษาของประเทศไทยเป็นสิ่งที่สำคัญ ทุกวันนี้เราเรียนกันเยอะ เหมือนรู้เยอะ แต่ไม่รู้ลึก ซึ่งนโยบายพรรค ต้องการให้นักเรียนรู้ลึก นโยบายเรียนฟรีของพรรคเราก็มี ไม่ใช่แค่เรียนฟรีถึงปริญญาตรี แต่เรียนฟรีถึงปริญญาเอก ส่วนอาชีวะเรียนฟรีตลอด 24 ชั่วโมง และจะนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมให้กับโรงเรียนอาชีวะ นี่คือ “วิสัยทัศน์ ของ ภาสกร มณฑากุล หรือ (เต๋อ) ผู้สมัครเขต 2 อุตรดิตถ์ หมายเลข 22”