ข่าวภูมิภาคสังคม-ทั่วไป

สาธารณสุขเร่งเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ทางเลือกให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการลดอัตราหนาแน่น

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 11 คณะผู้บริหารสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลพังงา เขตเทศบาลเมืองพังงา โดยมี นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา สาธารณสุขจังหวัดพังงา พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผอ.โรงพยาบาลพังงา คณะผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ ขณะทาง โรงพยาบาลพังงา เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ เริ่มแรกเมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 ให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น ถึง 20.30 น

โดยจัดให้มีบริการสาขาอายุรกรรม สาขากุมารเวชกรรม สาขาสูตินรีเวชกรรม สาขารังสีวิทยา และสาขาทันตกรรม การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการดังกล่าว เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดความแออัดของผู้ป่วยในเวลาราชการ และยังสร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลังสุขภาพให้กับโรงพยาบาลภาครัฐอีกด้วย ในโอกาสนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิด คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และ เปิดคลินิก Special Dental Clinic หรือ คลินิกพิเศษทันตกรรม พระอาจารย์เชือน ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดประชาสันติ ทำพิธีเจิมอาคาร Special Dental Clinic ทพญ.ชุติมา จันทร์เพ็ญ ให้การเยี่ยมชม Special Dental Clinicโรงพยาบาลพังงา

โดย นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงเวลาราชการมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการหนาแน่นมาก คนไข้จะรอคิวยาวเพื่อตรวจรักษา สิ่งเหล่านี้หากทางโรงพยาบาลสามารถจัดให้มีทางเลือกได้โดยเลือกคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ หรือการผ่าตัดล่วงหน้า ซึ่งคนไข้ที่เลือกทางนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งการจัดอัตรากำลังเพิ่มต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่มีเวลาในช่วงในเวลาราชการหรือเวลากลางวัน สามารถมาได้ในช่วงเย็นโดยสามารถใช้สิทธิ์ของแต่ละบุคคลได้ ค่ารักษาไม่ต้องจ่าย จ่ายเพียงค่าบริการตามที่หน่วยพยาบาลเรียกเก็บ ซึ่งค่าบริการที่เรียกเก็บไม่ได้แพง โดยในพื้นที่พังงาค่าบริการไม่เกิน 100 – 110 บาท ค่าแพทย์ไม่เกิน 200 บาท ในวิสัยที่ประชาชนสามารถจ่ายได้ ขณะที่คลินิกเอกชน ผู้ป่วยต้องจ่าย ค่าตรวจแพทย์ ค่ายา หรือค่าบริการอื่นๆมากกว่าหลายเท่า จึงสรุปได้ว่าผู้ป่วยได้ประโยชน์

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้กำลังใจจากค่าตอบแทนเพิ่มจากที่โรงพยาบาลจ่ายให้ตามปกติ ขณะที่โรงพยาบาลเดิมต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรนอกเวลาโดยไม่ได้เรียกเก็บจากคนไข้หรือเรียกเก็บในอัตราที่ทดแทนกันไม่ได้ทำให้โรงพยาบาลค้างค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เช่น โรงพยาบาลพังงาค้างค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เป็นปี ขณะนี้เหลือค้าง 1.6 เดือน ดังนั้นเมื่อมีคลินิกพิเศษเฉพาะทาง สถานการณ์ต่างๆดีขึ้น ท้ายสุดทางโรงพยาบาลจะมีเงินเหลือเก็บจากคนไข้นำไปพัฒนาโรงพยาบาลในภาพรวมได้ โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำทางโรงพยาบาลต่างๆให้จัดบริการนี้เพิ่มเติมและคิดว่าเป็นประโยชน์ในภาพรวม ให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายในการเข้าคลินิกเอกชนมาก เชื่อว่าเกินครึ่งของโรงพยาบาลทั่วไปสามารถดำเนินการได้ทันที คาดว่าในปีนี้ (2562) น่าจะครบทุกแห่ง