สังคม-ทั่วไป

คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถวายพระพรฟ้าหญิงจุฬาภรณ์-พระองค์โสมฯ

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไป ณ ชั้น 1 อาคารพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลังจากนั้นได้นำแจกันดอกไม้เข้าถวายและลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย