สังคม-ทั่วไป

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”เชิญร่วมเวียนธูปรอบศาลเจ้าไต้ฮงกง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

เมื่อเช้าวันที่ 4 ก.พ.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 4-13 ก.พ.62 ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญร่วมงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ ร่วมสักการะหลวงปู่ไต้ฮง ลงชื่อทำบุญพะเก่ง สวดชัยมงคลคาถา สะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา เคาะระฆังทองให้ก้องกังวานเพื่อให้ชีวิตสดใส ทานสาคูสิริมงคล เพื่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียว รับฮู้แดง ประทับยันต์หลวงปู่ให้แคล้วคลาดปลอดภัย และร่วมพิธีเวียนธูปอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรจากหลวงปู่ให้โชคดีมีชัยตลอดปี

ทำบุญพะเก่ง คือ การจดชื่อให้พระอนัมนิกาย สวดชัยมงคลคาถา ขอพรและแก้ชงให้แก่ผู้มาทำบุญและครอบครัวที่มาจดชื่อทำบุญในช่วงนี้โดยมีประเภทของ “เก่ง” หรือ “บทสวด” หรือ “คาถา” ประเภทต่างๆ  ดังนี้ 

แกหมึ่งเก่ง เพื่อขอให้ครอบครัวมีสุข

ปออุ่งเก่ง เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

คิ่วไฉ่เก่ง เพื่อขอให้เสริมโชคลาภ เสริมบารมี

ส่วยกุงเก่ง เพื่อขอให้เสริมดวงชะตา  ให้ร่างกายแข็งแรง

กึงกีเก่ง เพื่อขอให้เสริมความมั่นคงสถาพร

ผู้ที่ได้ลงชื่อทำบุญพะเก่ง จะได้รับตั๋วแลกขนมจันอับหรือขนมเปี๊ยะกลับบ้าน เพื่อรับประทานเป็นมงคลแห่งชีวิต

ทางมูลนิธิฯ เริ่มทำบุญพะเก่ง มาตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.62 ซึ่งเป็นวันซิ้งเจียที คือวันส่งเทพเจ้าขึ้นไปเฝ้าเจ้าแห่งสวรรค์ ถึงวันที่ 19 ก.พ.62 โดยในวันที่ 4 และ12 ก.พ.62 จะเปิดให้บริการโต้รุ่ง และตั้งแต่ 14-19 ก.พ.62 จะเปิดให้บริการ ณ ฝั่งศาลเจ้าไต้ฮงกง

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังต้มขนมสาคูสิริมงคลแจกจ่ายให้แก่ผู้มาทำบุญ โดยถือว่าการรับประทานสาคู เพื่อความเป็นสิริมงคล ความหวานชื่น กลมเกลียวสมานฉันท์ในครอบครัว บริการผู้มีจิตศรัทธาที่มาทำบุญในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 4-13 ก.พ.62 และในวันที่ 19 ก.พ.62  โดยในวันที่ 4 และ12 ก.พ.ให้บริการโต้รุ่ง

สำหรับพิธีเวียนธูป จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 ก.พ.62 เวลา 23.30  น. จึงขอเรียนเชิญสานุศิษย์ของหลวงปู่ไต้ฮง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเวียนธูปรอบศาลเจ้าไต้ฮงกง เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมอาสาฯ จราจรสำหรับดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญตลอดระยะเวลาการจัดงาน และต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้เส้นทาง มา ณ โอกาสนี้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418