recommendประเด็นร้อน

คนเมืองกรุงเตรียมสวมหน้ากากอนามัยคาด13ม.ค.ค่าฝุ่นละอองพุ่งปี๊ด!

“กรมควบคุมมลพิษ” เผยจากการวัดค่าฝุ่นละอองต่อเนื่องตั้งแต่ 7 โมงเช้า พบค่าสูง 61-103 มค.ก. โดยรวมส่งผลต่อสุขภาพ แนะคนกรุงควรสวมหน้ากากอนามัย

รายงานข่าวจากกรุงเทพมหานครแจ้งว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 ม.ค. 62  ตั้งแต่ เวลา 07.00น.  โดยพบว่า  พื้นที่ริมถนนได้ทำการตรวจวัดได้ระหว่าง 61-103 มคก./ลบ.ม.  คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน (50มคก./ลบ.ม.) ทั้งหมด  21 พื้นที่  อาทิ  ริมถนนกาญจนนาภิเษก เขตบางขุนเทียน   มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 78 มคก./ลบ.ม. แขวงบานา เขตบางนา มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 59 มคก./ลบ.ม. แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 53  มคก./ลบ.ม. แขวงดินแดง เขตดินแดง  มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 56  มคก./ลบ.ม. ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน  มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 71 มคก./ลบ.ม.

ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง  มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 69  มคก./ลบ.ม. ริมถนนดินแดง เขตดินแดง  มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่ 69 มคก./ลบ.ม. สาเหตุจากสภาวะอากาศปิด ทั้งนี้ คาดว่าพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ทั่วไปตรวจวัดได้ระหว่าง 49-87 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพเกินมาตรฐาน (50มคก./ลบ.ม.) 17 พื้นที่ สาเหตุจากสภาวะอากาศปิด คาดว่าพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม คพ. และ กทม. ขอความร่วมมือประชาชนลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ งดเว้นเผาในที่โล่งทุกประเภท และห้ามใช้รถยนต์ที่มีควันดำอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งแนะนำสำหรับการปฎบัติตนในพื้นที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ หมั่นสังเกตอาการทางสุขภาพเบื้องต้น เช่น ไอ ระคายเคืองตา และควรใช้หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น หากจะต้องอยู่ในบริเวรภายนอกหรือบริเวณที่อาจมีค่าฝุ่นละอองสูง.