ข่าวกีฬา

มรภ.บ้านสมเด็จฯจัด“เดิน-วิ่งการกุศล”เชื่อม2แผ่นดินชิงถ้วย“พระเทพฯ”

มรภ.บ้านสมเด็จฯ จัดงาน “เดิน-วิ่งการกุศล” บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 กรุงเทพ-กรุงธนบุรี เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเจ้าพระยา ได้จัดให้มีการแถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงธนบุรี เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.62 โดยมี 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน) ประเภทที่ 2 แข่งขันวิ่ง 10.2 กิโลเมตร

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นครั้งแรกของสถาบันที่จัดงานเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น จึงได้จัดในช่วงเดือนมกราคม เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ด้วย และเพิ่มเติมที่มาของสโลแกนงานเดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จฯครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงธนบุรี เชื่อม 2 แผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะกิจกรรมนี้จะเป็นสื่อสัญลักษณ์เชื่อมโยงศิษย์เก่าและประชาชนร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม อีกทั้งเส้นทางการจัดงานยังเชื่อมพื้นที่เขตกรุงเทพฯและกรุงธนบุรีเข้าด้วยกันตามเส้นทางที่เราจัดให้ผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนทั้งสองพื้นที่

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวเสริมอีกว่า  “สำหรับรางวัลในการวิ่งครั้งนี้ จะมีประเภทชาย OVERRALL และหญิง OVERRALL ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล จำนวนรางวัลละ 10,000 บาท (เฉพาะนักวิ่งคนไทยเท่านั้น) และถ้วยรางวัลชนะเลิศระยะ 10.2 กิโลเมตรชายและหญิง ลำดับที่ 1-5 ทุกรุ่น ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งจะนำไปก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและกิจการสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของสถาบันของเรา

ด้าย พล.ท.อิสระ วัชรประทีป ประธานกรรมการจัดงานฯได้แจ้งรายละเอียดว่า การจัดเดิน-วิ่งครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.การเดินเพื่อสุขภาพ FUN RUN ระยะทาง 4 กิโลเมตร จำนวน 2,000 คน (ไม่มีการแข่งขัน) 2.การแข่งขันวิ่ง MINI MARATHON ระยะทาง 10.2 กืโลเมตร แบ่งเป็นประเถทชายเป็น 7 ช่วงอายุ และประเภทหญิงแยกเป็น 6 ช่วงอายุ รวมจำนวน 3,000 คน รวมทั้งการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มและห้องสุขาไว้อย่างเต็มที่ และเรื่องการจัดหาทีมแพทย์-พยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ส่วนขั้นตอนของการรับสมัครนั้นว่าที่ร.ต.กานต์ เหมสมบัติ ตัวแทนผั้จัดงาน กล่าวว่า ค่าสมัคร 400 บาท/คนทุกประเภท ไม่จำกัดเพศและอายุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  15 ธ.ค.61 วิธีการสมัครสามารถสมัครผ่าน ทางเว็บไซต์  http://dsad.bsru.ac.th/bsrurun  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร.024 737 000 ต่อ 1018 หรือ  066 020 4151 (ในเวลาราชการ)  โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่ง 1 ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าสู่เส้นชัย