recommendข่าวภูมิภาค

ซ่อมถนนเก่าพัง30ปีพะเนินทุ่งใกล้จบ กลุ่มค้านยอมถอยขอให้ซ่อมเป็นจุดๆ

เมื่อเวลา13.30 น.วันที่ 12พ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานฯแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีการประชุมร่วมทั้งฝ่ายสนับสนุนให้มีการซ่อมปรับปรุงผิวถนน สายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง และกลุ่มฝ่ายคัดค้าน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์ ผอ.สบอ.3(เพชรบุรี)นายมานะ เพิ่มพูล หน.อุทยานฯแก่งกระจาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งกลุ่มผู้คัดค้าน กว่า 60 คน เข้าร่วมประชุม

โดยกลุ่มผู้คัดค้านได้ผลัดกันกล่าว ถึงเรื่องที่เกรงว่าจะกระทบกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การจะทำให้สัตว์ป่าเกิดผลกระทบในการซ่อมแซมพื้นผิวถนน และอาจหนีห่างจากเส้นทางที่ซ่อมบำรุง โดยนายมานะได้ชี้แจงเป็นข้อๆในทุกเรื่องอย่างกระจ่าง ว่าการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2549 รวมทั้งแนวทางพิจารณาการก่อสร้างถนน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2550 อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุง ผิวถนนเดิมซึ่งมีอยู่มาก่อนแล้ว30ปี ไม่ได้เป็นการตัดถนนสร้างขึ้นมาใหม่ ไม่ได้ขยายเส้นทาง หรือเปิดเส้นทางใหม่แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ได้เสนอขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษา อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน (NGO) องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาอาชีพ ซึ่งได้แจ้งเหตุผลความจำเป็น ในการปรับปรุงผิวการจราจร ให้คณะกรรมการฯ ที่มาจากทุกภาคส่วนได้ทราบแล้ว จึงไม่ได้เป็นการดำเนินการ โดยลำพังแต่ประการใด ส่วนเรื่องที่อาจทำให้สัตว์ป่า ที่เคยเจอตัวง่ายต้องหลบหนีลึกเข้าไป และไม่กล้าออกมาด้านนอกให้เห็นอีกนั้นจากการตรวจสอบถนนลาดยาง ในบริเวณใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ด่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.2 (เขาสามยอด) ถึง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.4 (บ้านกร่าง) ระยะทาง 15 กม. ถนนลาดยาง กว้าง 8 เมตรภายหลังการก่อสร้าง และใช้ประโยชน์ ก็ยังพบเห็นสัตว์ป่าออกมาบริเวณเส้นทาง และสองข้างทางทุกวันสม่ำเสมอ อาทิเช่น เสือดาว เสือดำ หมาจิ้งจอก กระทิง ช้างป่า ฯลฯ ทั้งเมื่อเร็วๆนี้คณะสื่อมวลชนที่ไปพิสูจน์ ตรวจสอบดูเส้นทางถนนที่จะซ่อมบำรุงนี้ ก็สามารถพบและถ่ายภาพเสือดาววัยโตเต็มที่ไว้ได้ บริเวณถนนก่อนถึงหน่วยบ้านกร่าง 2 ก.ม. ที่เคยปรับปรุงซ่อมใหม่ไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมา ดังที่เป็นข่าว แสดงให้เห็นว่า ถนนที่ซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า และสัตว์ป่าก็ปรับตัวอยู่อาศัยได้ตามปกติดังเดิม

ส่วนเรื่องรถที่วิ่งเร็วอาจจะชนสัตว์ป่านั้น ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีสัตว์ป่าถูกรถชนตายแม้แต่ตัวเดียว บนถนนตลอดเส้นทางนี้ ถนนบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง มีการกำหนดเวลา ขึ้นและลง ให้เดินรถทางเดียวไม่ให้สวนทางกัน เนื่องจากสภาพถนนมีความลาดชันสูง คดเคี้ยวและแคบ มีขนาดกว้าง 4 เมตร ไม่สามารถทำความเร็วได้เลย และในปัจจุบันมีข้อกำหนดให้รถเข้าออก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 18.00 น. โดยห้ามรถเก๋งและรถตู้โดยสาร ขับขึ้นเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งได้ใช้มาตรการนี้ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ในส่วนสถานภาพการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้น เนื่องจากขณะนี้ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative list) ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ดังนั้นหากมีการพัฒนา หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอันใด จึงไม่จำเป็นต้องรายงานต่อศูนย์มรดกโลก หรือคณะกรรมการมรดกโลก เนื่องจากไม่เข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการ ตามแนวทางอนุวัตอนุสัญญา (Operational Guidelines) สำหรับคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล (OUV) ของกลุ่มป่าแก่งกระจาน ดังนั้นเส้นทางถนนบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง ที่จะปรับปรุงจึงไม่ส่งผลกระทบ ต่อคุณค่า OUV ตามเอกสาร ที่เสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก แต่อย่างใด

ด้านนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯเปิดเผยว่า ในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ทางกลุ่มผู้คัดค้านก็เข้าใจ ในเรื่องการซ่อมปรับปรุงถนนในครั้งนี้ และขอให้ซ่อมบำรุงในบริเวณเส้นทางจุดที่มีปัญหา ซึ่งมีอยู่ราว26จุด ก็จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯรวมทั้งเชิญกลุ่มคัดค้าน เข้าร่วมปรึกษาในเรื่องการ ดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นรูปธรรม และพอใจด้วยกันทั้ง2ฝ่าย และหากไม่ได้ข้อสรุปหรือยกเลิกการซ่อมปรับปรุงผิวถนน คงจำเป็นต้องปิดเส้นทางถนนสายพะเนินทุ่งไม่ให้รถวิ่งขึ้นอีกต่อไป