recommendrecommend2สังคม-ทั่วไป

ชาวบ้านร้อง..!! ไม่เอาเสาเครือข่าย “สัญญาณดีแทค” รวมตัวกันกว่า100หลังคาเรือนต้าน

      วันที่7 ตุลาคม 2561 ที่ศาลาประชาคม SML หมู่บ้านนอก(คลองหัวคนเพลง) หมู่ 8 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม เจ้าหน้าที่ จากเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ DTAC ได้มีการเชิญประชุมชี้แจงกับชาวบ้านหมู่8 กรณีมีการร้องเรียนให้ระงับการติดตั้งเสาและอุปกรณ์การส่งคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย DTAC ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่8 ต.บางกระทึก ซึ่งเป็นชุมชนมีบ้านเรือนปลูกติดกันในชุมชนรอบรัศมีกว่า 100 หลังคาเรือน และที่ผ่านมาทางบริษัทได้ประชุมเรียกชาวบ้านเพียง17 คน ในการเห็นชอบการก่อสร้าง โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านในชุมชนกว่า 100 หลังคาเรือนรับทราบ จึงเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนดังกล่าวขึ้น

โดยในวันดังกล่าว ทางบริษัทเจ้าของเสาสัญญาณและอุปกรณ์ส่งคลื่นสัญญาณ DTAC เข้าชี้แจง พร้อมมี นายอุบล ดีเสียง เจ้าหน้าที่สำนักงานกสทช.ภาค1 เจ้าหน้าที่ทหาร คสช. พื้นที่ อ.สามพราน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสามพราน นางสาววิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร ผู้ประสานงานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนครปฐม และประชาชนในชุมชนหมู่8คลองหัวคนเพลง เข้าร่วมฟังคำชี้แจงร่วม 100 หลังคาเรือน โดยชาวบ้านทั้งหมดมีความเห็นยกมือคัดค้าน ว่าไม่ต้องการให้เสาสัญญาณดังกล่าวตั้งอยู่ภายในพื้นที่ ที่มีปัญหาอยู่ขณะนี้ เนื่องจากเกรงจะได้รับผลกระทบ จากคลื่นสัญญาณที่ปล่อยออกมาในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาทาง DTACได้ดำเนินการขออนุญาตการก่อสร้างและการใช้สัญญาณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพียงแต่ขาดการทำประชาพิจารณ์ให้กับชาวบ้านในชุมชนทราบ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความไม่พอใจและไม่เข้าใจ จึงไม่ต้องการให้เสาสัญญาณดังกล่าวติดตั้งอยู่อีกต่อไป และทาง DTAC จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมใหญ่ก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรและจะแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

ทางด้านนางสุนันทา โฉมเผือก ภรรยา ร.ต.ท.สมัย โฉมเผือก อยู่บ้านเลขที่23/16 หมู่8 ต.บางกระทึกซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับที่ติดตั้งเสาสัญญาณ และเป็น ผู้ทำเรื่องร้องเรียน กล่าวว่าในวันนี้อยากจะให้ทาง DTAC ชี้แจงความชัดเจนถึงผลกระทบ และความจำเป็นในการที่จะติดตั้งเสาส่งสัญญาณตรงจุดนี้ เพราะที่ผ่านมาไม่มีการชี้แจงหรือแจ้งให้คนในชุมชนทั้งหมดทราบความเป็นมาในการติดตั้งเสาสัญญาณ

ส่วนทางด้านนายนรินทร์ แย้มเดช บ้านเลขที่ 23/9 หมู่8 ต.บางกระทึก พร้อมเพื่อนบ้านอีกหลายคนที่ปลูกติดกับเสาส่งสัญญาณ DTAC เช่นกัน กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนไม่มีใครต้องการให้ติดตั้งเสาสัญญาณ ซึ่งชาวบ้านไม่เคยได้รับข้อมูล เลยแม้แต่กระดาษหนังสือต่าง ๆทั้งที่อยู่ติดกันกับบ้านผู้ใหญ่บ้านจุดที่ติดตั้งเสาสัญญาณ โดยส่วนตัวไม่ต้องการให้เสามาตั้งตรงนี้อย่างเด็ดขาด เพราะเกรงในอนาคตอาจจะมีผลกระทบอย่างแน่นอน