recommendการเมือง

กกต.เร่งคลอดระเบียบรับ2กฎหมายลูก!คาดของส.ว.เสร็จสัปดาห์หน้า

กกต.เร่งคลอดระเบียบรองรับกฎหมายส.ว.-ส.ส.คาดในส่วนของส.ว.เสร็จสัปดาห์หน้าก่อนเริ่มดำเนินการสรรหา ยังไม่ชัดพรรคการเมืองทำอะไรได้บ้างในการหาสมาชิก แนะรอคสช.คลายล็อกก่อน

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.แถลงว่า หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. และพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กกต.จะเร่งพิจารณาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งสองฉบับ โดยจะเร่งระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า และเมื่อระเบียบดังกล่าวประกาศใช้แล้ว ขั้นตอนต่อไป กกต.ก็จะประกาศให้มีการลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็น ส.ว. ซึ่งจะมี 2 ประเภท คือ 1. องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ 2. องค์กรนิติบุคคล ที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 3 ปีมีการดำเนินกิจการต่อเนื่องและไม่แสวงหาผลกำไร

โดยจะเปิดรับลงทะเบียนที่สำนักงานกกต.จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนบุคคลทั่วไปที่จะลงสมัครก็จะสามารถยื่นสมัครได้ที่ว่าการอำเภอ โดยวันเวลาของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนทางกกต.จะมีการชี้แจงอีกครั้งหลังระเบียบกกต.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ประกาศใช้ อย่างไรก็ตามการคัดเลือกส.ว.ในส่วนของกกต.จะต้องดำเนินการคัดเลือกให้ได้ส.ว.200 คน และส่งให้คสช. 15 วันก่อนวันเลือกตั้งส.ส. เพื่อให้คสช.คัดเลือกให้เหลือ 50 รายชื่อและสำรองอีก 50 ชื่อ

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  กล่าวอีกว่า ส่วนการเตรียมการเลือกตั้งส.ส. ขณะนี้ยังอยู่ในช่วง 90 วันของการรอการบังคับใช้พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. โดยจะครบกำหนดในวันที่ 10 ธ.ค. และนับตั้งแต่ วันที่ 11 ธ.ค. 2561 ก็จะเข้าสู่ระยะเวลาต้องการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน 150 วัน โดยวันสุดท้ายคือวันที่ 9 พ.ค.2562 ซึ่งเมื่อมีการคลายล็อคคำสั่งคสช.ที่ 53/2560 กกต.ก็จะใช้ช่วงเวลา 90 วันนี้เร่งดำเนินการในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง นักการเมือง ประชาชน รวม 10 วัน และคาดว่าจะใช้เวลาทั้งกระบวนการประมาณ 55-60 วัน

เมื่อแล้วเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนการทำไพรมารีโหวตของพรรคการเมือง โดยพรรคสามารถทำได้จนถึงวันก่อนรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งถือว่ามีเวลามากกว่า 30 วัน และเชื่อว่าระยะเวลาดังกล่าวเพียงพอที่พรรคจะทำไพรมารีโหวต เพราะแม้การหาสมาชิกพรรคจะทำได้หลังคลายล็อค และกกต.ต้องตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรค แม้ภายหลังจะพบว่าเป็นข้อมูลเท็จบุคคลนั้นหากผู้นั้นไปร่วมในกระบวนการไพรมารีโหวตของพรรคก็ไม่มีผลทำให้ขั้นตอนไพรมารีโหวตของพรรคต้องเสียไป เพียงแต่คนที่ทำก็ต้องถูกลงโทษ

อย่างไรก็ตามเลขาธิการกกต.เลี่ยงที่จะให้ความชัดเจนว่าการหาสมาชิกพรรคของพรรคการเมือง หลังคลายล็อคจะสามารถใช้วิธีการขึ้นป้ายเชิญชวน หรือขึ้นเวทีพูดเชิญชวนได้หรือไม่ โดยระบุเพียงว่า ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป รวมทั้งต้องรอคำสั่งคลายล็อคของคสช.ที่จะออกมาก่อน.