สังคม-ทั่วไป

นับถอยหลังห้องสมุดไทย จริงหรือไม่!?!

มีงานวิจัยในอดีต “คนไทยอ่านหนังสือปีละ 7 บรรทัด” ถ้าเป็นข้อเท็จจริงจะสะท้อนให้เห็นความใฝ่รู้ของคนไทยได้อย่างชัดเจน ความรู้ในแนวความคิดของต่างชาติ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดดังคำว่า “knowledge is a weapon” หรือ “ความรู้คืออาวุธ” ความรู้ในอดีตที่ผ่านบรรพบุรุษเราบันทึกผ่านใบลาน จนเริ่มมาถึงสิ่งพิมพ์ลงแผ่นกระดาษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ และหนังสือ ดังเราจะเห็นได้จาก “ดรุโณวาท” โดยมี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ เป็นบรรณาธิการ เริ่มในปีพ.ศ. 2417 หรือแบบเรียนภาษาไทย “จินดามณี” อันตกทอดมาตั้งแต่สมัยแต่งขึ้นในสมัยอยุธยา เห็นได้ว่าประเทศไทยมีตำรามาตั้งแต่บรรพบุรุษ สืบทอดมานานหลายร้อยปี น่าเสียใจถ้าลูกหลานไทยอ่านหนังสือเพียงแค่ 7 บรรทัดต่อปี

เราเห็นภาพห้องสมุดสมัยก่อนมีบรรณารักษ์ คอยทำหน้าที่ให้ยืมหนังสือ มีชั้นที่วางหนังสืออยู่เรียงรายมากมาย แต่ “ความรู้” ที่ได้ผ่านการสังเคราะห์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีระเบียบลงกระดาษที่แม้นจะเป็นเหตุให้เปลืองทรัพยากรธรรมชาติ และต้นไม้ไปบ้าง แต่กลับเป็นการลงทุนที่ไม่เข้าถึงคนไทยทั่วไป มีข้อกำจัดการเข้าถึงทั้งเรื่องสถานที่ การคมนาคม หรือจำนวนหนังสือ ที่ในอดีตล้วนแล้วแต่ทำให้การเข้าถึงหนังสือไม่แพร่หลายอย่างที่ควร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าห้องสมุดแบบเดิมกำลังถูก “Disrupt” ทางเทคโนโลยี และอาจถึงเวลาการนับถอยหลังให้ผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ และหนังสือได้กังวลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในยุค4.0 วันนี้หนังสือแบบเดิม ได้กลายมาเป็น “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ในรูปแบบ “ห้องสมุดออนไลน์” มีผลให้การเข้าถึงหนังสือเป็นไปอย่างไม่จำกัด ไม่ว่าอยู่แห่งหนใดบนโลก หรือแม้อวกาศก็สามารถเข้าอ่านหนังสือได้ เพียงแค่มี “Wifi” ดิจิตอลช่วยให้โลกเล็กลง ไม่ต้องใช้ค่าเดินทางไปห้องสมุด ไม่ต้องผิดหวังกับการรอคิวยืมหนังสือ ความกังวลเรื่องการชำรุด และอายุของหนังสือหายไป

วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัดโดย “ดร.บิ๊ก” ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ความเห็นในเรื่องห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ว่า “E-Library จะลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เพื่อความเสมอภาคและเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ offline และ online library คงอยู่คู่กันและเสริมกันไปอีกระยะเพื่อรองรับการเข้าถึง internet ที่ทั่วถึงและการพัฒนาความรู้ในการใช้งาน online รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความเคยชินของผู้บริโภค”

ด้าน“คุณกอล์ฟ” อณัญญา อินพุ่ม ผู้เป็นเจ้าของคลังคอนเทนต์ ”หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ได้ให้ความเห็นว่าการเข้ามาของ “E-Library” ในชื่อ “Secret Owl” จะช่วยตอบโจทย์การอ่านหนังสือของคนไทยได้มากขึ้น และลดภาระการจัดเก็บ การสูญหายของหนังสือ รวมถึงการความรวดเร็วของหนังสือ สิ่งพิมพ์ ที่ไม่ต้องรอโรงพิมพ์ หรือร้านหนังสือ แค่เพียงคลิ๊กเดียวก็สามารถอ่านหนังสือได้ทันที เชื่อว่าในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปแล้ว จากการอ่านหนังสือแบบเป็นเล่ม กลายเป็นอ่านหนังสือจากมือถือ และ Tablet กันเป็นส่วนใหญ่ มีผลให้ร้านหนังสือ และโรงพิมพ์ควรต้องปรับตัวตามกระแสดิจิตอลให้ทันกับปัจจุบัน