recommendข่าวพระราชสำนัก

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง“พระองค์โสม”พระอาการอักเสบพระชงฆ์หายเป็นปกติ

 

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “พระองค์โสม” เสด็จประทับ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ฉบับที่2 พระอาการอักเสบพระชงฆ์หายเป็นปกติ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.61 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่2 ความว่า

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า ขณะนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น  พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้ายหายเป็นปกติ และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวาดีขึ้นเกือบปกติ การนี้ คณะแพทย์จึงได้ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย ให้มีพระกำลังกลับมาดังเดิม และได้กราบทูลขอประทานอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

7 กันยายน พุทธศักราช 2561