ข่าวภูมิภาค

เตือนระวังน้ำกัดเซาะริมถนนเพชรเกษม สายนบปริง-ทุ่งคาโงก

นายประสิทธิ มณีแสง ผอ.แขวงทางหลวงพังงา นำเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพังงา และหมวดทางหลวงพังงา เข้าตรวจสอบถนนเพชรเกษม สายนบปริง-ทุ่งคาโงก บ้านบางท้อน ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา ถูกน้ำกัดเซาะริมถนนจนได้รับความเสียหายบางส่วน รถยังสามารถสัญจรไปมาได้ ซึ่งเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้น้ำริมถนนเส้นดังกล่าวไหลลงท่อระบายน้ำและกัดเซาะทำให้เกิดความเสียหาย ทางเจ้าหน้าที่ได้วางแผนพร้อมเตรียมนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซม

 

ขณะที่ทางจังหวัดพังงาออกออกหนังสือแจ้งเตือน ให้แต่ละอำเภอเตรียมความพร้อมให้ส่วนท้องถิ่นและอำเภอทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมชายหาดฝั่งทะเล รวมถึงบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย ทั้งกรณีที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้และกรณีที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ กำชับให้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง