recommendประเด็นร้อน

งงกันทั้งหมู่บ้านมีชื่อเบิกเงินสงเคราะห์คนจนแต่ไม่ได้รับเลยสักบาทเดียว!

เป็นงงกันทั้งหมู่บ้าน!มีชื่อเบิกเงินคนจน!แต่ไม่ได้รับสักบาท แฉคนมีอำนาจขอสำเนาบัตรประชาชนไปใส่ชื่อตั้งเบิก

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายทองสุข ณ พล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขต 4 พร้อมด้วยพนักงานสืบสวนและคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ลงพื้นที่สอบสวนชาวบ้านตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีเบิก-จ่าย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมีรายชื่อชาวบ้าน จำนวน 121 ราย ที่มีชื่อในรายการเบิกจ่าย รวม 242,000 บาท โดยในการสอบสวนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องสอบสวนโดยเด็ดขาด และให้ผู้ที่มีรายชื่อรออยู่ด้านนอกโดยทำการสอบสวนทีละคน

นางบรรณ อายุ 64 ปี หนึ่งในผู้ที่มีรายชื่อปรากฎในเอกสารการเบิก-จ่าย กล่าวว่า ไม่ทราบมาก่อนว่า มีชื่อไปเบิกเงิน 2,000บาท เพราะไม่เคยได้ยินชื่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นมาก่อน อีกทั้งผู้นำชุมชนไม่เคยบอกว่าจะได้รับเงินสงเคราะห์จำนวนนี้ มาทราบก็เมื่อทาง ป.ป.ท. ได้ประสานงานมายัง รพ.สต. และมีการประสานงานมาในพื้นที่ จึงเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวน

“หลังเข้าพบเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 4 จึงรู้ว่ามีการนำสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านไปเบิกเงินจำนวน 2,000 บาท ซึ่งไม่รู้ว่าใครเบิกมา เพราะไม่เคยได้รับเงินแม้แต่บาทเดียว ส่วนสำเนาบัตรประชาชนนั้น ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านไปใช้ในการขอรับการสนับสนุนโครงการต่างๆของทางรัฐบาล คือรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท เท่านั้น แต่เงินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นนั้น ไม่เคยได้รับ”

ขณะที่นายทองทิพย์ อายุ 67 ปี กล่าวว่า ไม่ทราบเช่นกันว่ามีชื่อไปอยู่ในรายการเบิกจ่ายของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น ได้อย่างไร เพราะถ้ามีการสงเคราะห์จริงก็อยากจะให้ชาวบ้านผู้ยากไร้ไม่มีอันจะกินมากกว่าที่จะรับไว้เอง เพราะครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายและมีฐานะในระดับพออยู่พอกิน ไม่เดือดร้อน ดังนั้นจึงอยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้หมด

นายทองสุข ณ พล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ป.ป.ท. เขต 4 กล่าวว่า พนักงานสอบสวนจะทำการลงพื้นที่ไต่สวนและสอบสวนชาวบ้านตามรายชื่อที่มีที่อยู่ตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆของแต่ละอำเภอ ที่มีอยู่ในบัญชีการเบิก จ่ายของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2560 ใน 22 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในเอกสาร กว่า 3,200 คน งบประมาณรวม 6,900,000 บาท โดยเฉพาะที่บ้านโนนอุดม วันนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่ต้องทำการไต่สวนสอบสวน เพราะมีรายชื่อชาวบ้านจำนวน 121 ราย อยู่ในรายการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งชาวบ้านทั้งหมดนี้อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพียงกลุ่มเดียว

 

แต่จากการสอบสวนชาวบ้าน ต่างก็ยืนยันว่าไม่ได้รับเงินแม้แต่

- Advertisement -