อาชญากรรม

สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นกว่า200คนร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 มี.ค.61 นายศุภกิจ แก้วทรง พร้อมกลุ่มตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำนวนกว่า 200 คน ได้เดินทางเข้าร้องเรียน และยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อทวงถามพันธสัญญาที่ภาครัฐให้ไว้ว่าจะช่วยเหลือการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯคลองจั่น เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายศุภกิจ กล่าวเปิดเผยว่า ทางกลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดช่วยเหลือในการฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นและสหกรณ์อื่นๆ ซึ่งตอนนี้ปัญหาเร่งด่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น คือในเดือนมิถุนายน 61 นี้ จะต้องชำระเงินเจ้าหนี้ ตามกระบวนการฟื้นฟู จำนวน 600 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 70 ล้านบาท

ซึ่งตอนนี้ติดขัดปัญหาเรื่องการจัดตั้งกองทุนบัญชีร่วม ที่จะต้องจัดตั้งโดยกระทรวงการคลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ช่วยสรุปหลักการและการปฏิบัตินำเสมอ ครม.โดยเร็ว ให้ทันก่อนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จะต้องชำระหนี้เดือนมิถุนายนนี้ เพราะหากไม่สามารถชำระหนี้ได้ ศาลล้มละลายกลางอาจมีคำสั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ล้มละลายได้ในที่สุด และอยากให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ช่วยคืนทรัพย์สินที่อายัดไว้ จำนวน7 รายการก่อน และสุดท้ายอยากให้ทางรัฐบาลตั้งกรอบระยะเวลาให้แล้วเสร็จ

นายศุภกิจ แก้วทรง กล่าวว่า ดีเอสไอ.ทำเรื่องให้ ปปง. ปล่อยทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แต่ ปปง. กลับก็โยนเรื่องให้ดีเอสไอ.ว่าเห็นสมควรหรือไม่ จึงอยากฝากถึงดีเอสไอ.ขอให้ปล่อยทรัพย์เบื้องต้นก่อน 7 รายการ

ต่อมาได้มีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ออกมารับเรื่อง ณ.ห้องประชุม2 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล

- Advertisement -