recommendการเมือง

“บิ๊กฉัตร”ตั้งอนุกรรมการยกเครื่องแผนงาน“พม.”พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

“บิ๊กฉัตร”ตั้งอนุกก.ยกเครื่องกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แก้ปัญหางานสุดอืด ต้องขันน็อตเพิ่มประสิทธิภาพ วางกรอบ 2 เดือนต้องเสร็จ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.61 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา  ตนเชิญผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อดูแผนงานขับเคลื่อนที่มีอยู่เดิมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ที่ตนเห็นว่าการขับเคลื่อนล่าช้า จึงจะต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปในการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุดที่ประกอบด้วยข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และภาคประชาชน เพื่อมาปรับปรุงทำแผนใหม่ เนื่องจากทุกคนมองว่าแผนเดิมยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้เร็ว เพราะยังมีจุดอ่อนหลายด้าน อาทิ การบูรณาการ การประเมินแผนงานของปี 2559 มีคะแนนต่ำมาก อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพอใจ จึงต้องปรับปรุงใหม่  อย่างไรก็ตามมีหลายเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลง อาทิ การออมของผู้สูงอายุ เรื่องกฎหมายที่ติดขัดที่ต้องแก้ไข หรือเรื่องการสร้างความรับรู้ทุกวัยก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้ได้เตรียมตัวในทุกด้าน โดยตนกำหนดกรอบเวลาในการทำงานของคณะกรรมการฯประมาณ 2 เดือน

 

- Advertisement -