recommendข่าวพระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดถ้ำเขาน้อย อ.กุยบุรี

วันที่ 4 มี.ค.61 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถวายอุโบสถและเจดีย์แก่คณะสงฆ์ ที่วัดถ้ำเขาน้อย ม.7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ นันทกิจ, นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร, นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ พลตรี สุเทพ นพวิง ผบ.ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผบ.กองบิน 5 พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ภ.จ.ประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากร่วมรับเสด็จ

โอกาสนี้เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งฝ่ายธรรมยุตนิกายและมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้แทนอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยเข้าทูลถวายสักการะตามลำดับ พนักงานเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกราบทูลรายงาน จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสาริกธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ว่าราชการจังหวัดถวายไทยธรรม ทรงประทานสัมโมทนียกถา พร้อมทรงถวายพระอุโบสถแก่คณะสงฆ์วัดถ้ำเขาน้อย พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานของที่ระลึกแล้วเสด็จกลับ

วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอดีตเป็นวัดร้าง ต่อมาได้ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2480 ภายในวัดมีภูเขาขนาดเล็กและภายในมีถ้ำที่มีร่องรอยความเป็นอดีตที่น่าศึกษา มีโบราณวัตถุพระพุทธรูปศิลปะสมัยลพบุรีและสมัยอู่ทองภายในถ้ำแห่งนี้ ต่อมาราษฎรจึงได้นิมนต์พระธุดงค์มาจำพรรษา ปี พ.ศ.2483 จึงได้เริ่มก่อสร้างเสนาสนะ ปัจจุบันเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย มีพระครูใบฎีกาเอียด ฐิตวัณโณ เป็นเจ้าอาวาส ได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถและเจดีย์เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2553 พร้อมประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานและยกช่อฟ้าอุโบสถเมื่อวันที่ 16 ม.ย.2555 เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก สร้างตามแบบอุโบสถวัดพระรามเกล้ากาญจนาภิเษก กทม. ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อหลวงพ่อพุทธพรรณีสีเมฆ สร้างตามแบบพระพุทธรูปเก่าแก่ที่พบภายในวัด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 นอกจากนี้ยังได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัด และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ถวายสักการะ ปัจจุบันเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยภายในวัด อันเป็นศรีสง่าแก่ภูมิสถาปัตย์ภายในวัดเป็นอย่างยิ่ง

- Advertisement -